Društvo za razvoj podeželja - LAS Zasavje: POVABILO K ODDAJI PROJEKTNE IDEJE


Nujna obvestila

Ostale novice

Podpirajo nas:
 

POVABILO K ODDAJI PROJEKTNE IDEJEDruštvo LAS Zasavje je vključeno v aktivnosti novo nastajajočega partnerstva LAS Zasavje, ki  bo v programskem obdobju organizirano kot LOKALNO POGODBENO PARTNERSTVO (LAS). Ustanovljeno bo z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Zasavja po pristopu »od spodaj navzgor«.

Naloga LAS bo oblikovanje in izvedba strategije lokalnega razvoja v smeri spodaj naštetih tematskih področij:
  1. Ustvarjanje delovnih mest
  2. Razvoj osnovnih storitev
  3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
  4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Za pripravo kvalitetne strategije je zaželeno, da je vključenih čim več ciljnih skupin iz območja Zasavja (npr. podjetja, ranljive skupine, inštitucije, nevladne organizacije, fizične osebe,…).  

Vsi, ki si želite razvoja v Zasavju, lahko svoje projektne ideje, ki bodo osnova za pripravo strategije LAS Zasavje v programskem obdobju 2014-2020 (obrazec - klikni), posredujete po e-pošti na naslov: [email], ali na naslov Društvo za razvoj podeželja Zasavje, Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.: 03/56-34-380.  

Prvi rok za predložitev projektnih idej je 15. september 2015! 

Facebook


 
 
          Copyright © 2011 Društvo za razvoj podeželja Zasavje - Pravice pridržane.                              Izdelovanje strani: TREF d.o.o.