Društvo za razvoj podeželja - LAS Zasavje: VČLANITEV V LAS ZASAVJE 2014-2020 - PRISTOPNA IZJAVA in POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LAS ZASAVJE


Nujna obvestila

Ostale novice

Podpirajo nas:
 

VČLANITEV V LAS ZASAVJE 2014-2020 - PRISTOPNA IZJAVA in POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LAS ZASAVJE


[html]
LAS Zasavje je bilo v preteklem programskem obdobju organizirano kot društvo.
V sedanjem obdobju 2014-2020 pa mora biti LAS organiziran kot LOKALNO POGODBENO PARTNERSTVO, kar je bilo storjeno z ustanovitvijo in podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Zasavje dne 15.10.2015.
LAS Zasavje nadaljuje delo in poslanstvo prejšnjega Društva LAS Zasavje s spodbujanjem celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Zasavja po pristopu "od spodaj nazgor". Hkrati upošteva razvojne potenciale in zmogljivosti ter krepi socialni kapital z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
 
To določa CLLD pristop (= Community led local developement) ali lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. 
Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 

Tematska področja ukrepanja, ki bodo ključna pri zasledovanju ciljev EU in reševanju lokalnih razvojnih potreb so:
1. Ustvarjanje delovnih mest
2. Razvoj osnovnih storitev
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Iz zgoraj navedenega vas vabimo, da postanete član LAS tudi v novem programskem obdobju 2014-2020. 
Partnerstvo v LAS temelji na načelu tripartitnosti predstavnikov javnega sektorja (občine, javni zavodi,...), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, obrtno podjetniške zbornice,...) in zasebnega sektorja (posamezniki, kmetje, mladi, predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe,...).
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa.

Članstvo v LAS predstavlja odgovorno in aktivno sodelovanje v korist celostnemu in trajnostnemu razvoju Zasavja.
Člani sodelujejo pri pripravi Strategije lokalnega razvoja (SLR) 2014-2020.

V ta namen izpolnite:

ki ga izpolnjenega pošljite na naslov: 
LAS Zasavje
Cesta 9. avgusta 78a
1410 Zagorje ob Savi

Za več informacij smo vam na voljo na tel.št. 03 56 34 380 ali po e-pošti: [email]  (Karmen Skalič Holešek, za upravljavca LAS).
 Facebook


 
 
          Copyright © 2011 Društvo za razvoj podeželja Zasavje - Pravice pridržane.                              Izdelovanje strani: TREF d.o.o.