Društvo za razvoj podeželja - LAS Zasavje: SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE


Nujna obvestila

Ostale novice

Podpirajo nas:
 

SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LAS ZASAVJEV četrtek, 15.10.2015 je v sejni sobi Občine Trbovlje potekal slavnostni podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje. Gre za formalno potrditev lokalnega partnerstva, saj se je na javni poziv za članstvo v LAS odzvalo 41 zainteresiranih organizacij in posameznikov.

S podpisom Pogodbe se je ustanovila LAS Zasavje na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Namen LAS je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju treh zasavskih občin, ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS, pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja, ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
 Facebook


 
 
          Copyright © 2011 Društvo za razvoj podeželja Zasavje - Pravice pridržane.                              Izdelovanje strani: TREF d.o.o.