Društvo za razvoj podeželja - LAS Zasavje: VABILO NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO SLR ZA LAS Zasavje


Nujna obvestila

Ostale novice

Podpirajo nas:
 

VABILO NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO SLR ZA LAS ZasavjeVabimo vas na delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Zasavje 

LAS Zasavje obvešča širšo javnost, da nadaljuje z aktivnostmi priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) za Zasavje za novo programsko obdobje 2014-2020. SLR je za naše območje ključni dokument, na podlagi katerega se bodo izbirali izvedbeni projekti. Na delavnicah bomo pripravljali UKREPE, ki bodo nujna in obvezna podlaga za PROJEKTE.

Vabimo vse, ki želijo aktivno sodelovati pri pripravi SLR, da se nam pridružite na eni od naslednjih delavnic, ki bodo potekale v treh terminih.

Datum in uraLokacijaOsrednja tema
Sreda, 14.10.2015 ob 15.30Mladinski center Trbovlje, Cesta 1. junija 18, TrbovljePodjetništvo, nevladne organizacije,  socialno podjetništvo in sorodna področja
Sreda, 21.10.2015 ob 16.00
Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi
Turizem, kulturna dediščina, šport in sorodna področja
Četrtek, 22.10.2015 ob 10.00
Večnamenski objekt KS Steklarna, Podkraj 91a, Hrastnik
Mladi, ženske, ranljive skupine in sorodna področja
Posamezne delavnice bodo trajale največ tri šolske ure.

Delavnice bodo potekale v dveh delih. Po uvodni predstavitvi usmeritev v prihodnjem programskem obdobju in kratkem pregledu dobrih praks izvedenih v okviru LAS v preteklem programskem obdobju, bomo v drugem, osrednjem delu opredelili ukrepe, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Posamezne delavnice bodo različno tematsko obarvane.

OBVEZNA POTRDITEV UDELEŽBE!
Za udeležbo na delavnici se predhodno prijavite vsaj en dan pred terminom delavnice. Ob prijavi navedite vaše podatke (kraj delavnice, ime in priimek, po potrebi institucija, telefon in e-pošto).
Dodatne informacije v zvezi z delavnicami in prijavo udeležbe na delavnicah uredite pri Karmen Skalič Holešek (KGZS – Zavod Ljubljana) na telefonski številki 03/56 34 380 ali na elektronskem naslovu [email] 
 Facebook


 
 
          Copyright © 2011 Društvo za razvoj podeželja Zasavje - Pravice pridržane.                              Izdelovanje strani: TREF d.o.o.